Aktualność

Dodatek za godziny nocne w 2013 r.

Dodano: 11.12.2012

 Dodatki za pracę w porze nocnej w 2013 r.

W naszej firmie pracownicy wykonują pracę w systemie równoważnym na dwie zmiany: dzienną i nocną. Przy czym za pracę w nocy przysługują im dodatki do wynagrodzenia obliczane według zasad kodeksowych. Jak będzie kształtowała się wysokość tych dodatków w 2013 r.?

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Przy czym pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy.

Pora nocna przypada na 8 godzin pomiędzy godzinami 2100 a 700. Wskazanie tej pory należy do obowiązków pracodawcy. W przeciwnym przypadku wszystkie 10 godzin między 2100 a 700 należy traktować jako porę nocną, za które, w razie wykonywania w ich trakcie pracy, przysługuje dodatek nocny.

Zasady obliczania dodatku nocnego zostały wskazane w § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej należy:

  • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym (1.600 zł w 2013 r.) podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
     
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez 20%, co pozwoli uzyskać wartość dodatku nocnego w danym miesiącu.
Kwoty dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w 2013 r.

Miesiąc

Wymiar
czasu pracy

Kwota dodatku
za 1 godzinę

Wyliczenie

styczeń

176 godz.

1,82 zł

(1.600 zł : 176 godz.) × 20%

luty

160 godz.

2 zł

(1.600 zł : 160 godz.) × 20%

marzec

168 godz.

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godz.) × 20%

kwiecień

168 godz.

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godz.) × 20%

maj

160 godz.

2 zł

(1.600 zł : 160 godz.) × 20%

czerwiec

160 godz.

2 zł

(1.600 zł : 160 godz.) × 20%

lipiec

184 godz.

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godz.) × 20%

sierpień

168 godz.

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godz.) × 20%

wrzesień

168 godz.

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godz.) × 20%

październik

184 godz.

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godz.) × 20%

listopad

152 godz.

2,11 zł

(1.600 zł : 152 godz.) × 20%

grudzień

160 godz.

2 zł

(1.600 zł : 160 godz.) × 20%

 

Źródło:
Gazeta Podatkowa nr 94 (926) z dnia 22.11.2012, strona 4

Autor: Ewa Madejek

Usługi

Ofertę naszych usług kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych. Aktualnie wśród naszych klientów są firmy prowadzone jednoosobowo, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne o zróżnicowanym przedmiocie działalności i zasięgu jej prowadzenia. Podstawowy zakres naszych usług obejmuje: Ryczałt ...

> czytaj dalej

Cennik

Cennik usług

Zapytanie ofertowe

Promocja