OFERTA

WYKONYWANE USŁUGI

Ofertę naszych usług kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych.

Ryczałt ewidencjonowany


✔ prowadzenie ewidencji przychodów
✔ prowadzenie wykazu środków trwałych
✔ obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego
✔ sporządzanie zeznania rocznego
✔ sporządzanie innych obowiązujących firmę sprawozdań

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów


✔ prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
✔ prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
✔ prowadzenie ewidencji wyposażenia
✔ obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
✔ sporządzanie zeznania rocznego
✔ sporządzanie innych obowiązujących firmę sprawozdań

Księgi handlowe


✔ opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowego Planu Kont
✔ prowadzenie ksiąg handlowych
✔ prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
✔ obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
✔ sporządzanie okresowych i rocznych
✔ sprawozdań finansowych
✔ sporządzanie zeznania rocznego
✔ sporządzanie innych obowiązujących firmę sprawozdań

Rozliczenie podatku VAT


✔ prowadzenie ewidencji dla celów VAT
✔ obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji
✔ sporządzanie i wysyłanie informacji podsumowującej VAT
✔ sporządzanie i wysyłanie JPK VAT

Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i US


✔ naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
✔ prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
✔ prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło
✔ zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem
✔ sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
✔ sporządzanie imiennych raportów dla pracowników
✔ obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń
✔ sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji do US

Obsługa dokumentacji kadrowej pracowników


✔ prowadzenie akt osobowych
✔ przygotowanie dokumentów do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę
✔ prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności

INNE USŁUGI


✔ sporządzanie sprawozdań do GUS
✔ sporządzanie i wysyłanie deklaracji INTRASTAT
✔ rozliczanie wybranych opłat środowiskowych
✔ sporządzanie dokumentacji cen transferowych
✔ rozliczanie z PFRON obowiązkowych wpłat oraz przysługujących refundacji składek

Obsługa doradztwa podatkowego 
ŚWIADCZYMY USŁUGI JUŻ OD 30 LAT

ŚWIADCZYMY USŁUGI JUŻ OD 30 LAT

Spółka Perfekta rozpoczęła działalność w 1989 roku. Była wówczas jedną z pierwszych firm w branży księgowej w Polsce. Pomagamy w założeniu działalności - wybór formy opodatkowania, zgłoszenie działalności itp..

O FIRMIE

MISJA I CELE

We współpracy z klientem stawiamy na: długofalową współpracę, identyfikacje potrzeb i oczekiwań, kompleksowość usług, profesjonalizm działań, wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo, nowoczesność.

PERFEKTA

Już od 30 lat jesteśmy świadkami i uczestnikami tworzenia od podstaw prawa podatkowego i zasadniczych zmian w innych pokrewnych dziedzinach prawa. Zdobytą w tym czasie wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w praktyce przy świadczeniu usług dla naszych klientów. W 1998 roku spółka decyzją Ministra Finansów została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Cel

Celem działalnosci spółki jest stworzenie kompleksowej, zindywidualizowanej oferty uwzględniającej potrzeby i oczekiwania klienta. Oferty dostosowanej do zmieniającego się otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować.

Misja

Misją spółki jest profesjonalna współpraca z klientami i wysoka jakość świadczonych usług. Dlatego pewność i przekonanie klientów, że zawsze podejmujemy działania dla nich optymalne, po starannej analizie wszystkich uwarunkowań, jest dla nas potwierdzeniem właściwie wytyczonej misji.

KADRA

NASZ ZESPÓŁ

DOŁĄCZ DO NAS
Kadrę Perfekty tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu podatków, rachunkowości, kadr i płac. W gronie ponad 25 pracowników jest dwóch doradców podatkowych i jeden biegły rewident, oraz wielu absolwentów renomowanych wyższych uczelni. W wielu organizowanych szkoleniach z tematyki rachunkowości, podatków i płac, pracownicy Perfekty stanowią uznaną kadrę wykładową.

KONTAKT

BĄDŹMY W KONTAKCIE


Adres Wejherowo, ul. Wałowa 28/L15
Telefon 58-672-22-62
Email biuro@br-perfekta.pl