Polityka prywatności – RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów
Administrator danychBIURO RACHUNKOWOŚCI PERFEKTA SP. Z O. O. z siedzibą w 84-200 WEJHEROWO, WAŁOWA 28/L15, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122009 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP: 588-000-75-33, regon: 008303697
Cele przetwarzania1) Przedstawienie oferty obsługi podatkowej / księgowej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta
2) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta
Podstawy prawne przetwarzaniaPrzetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej
Prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
Okres przetwarzania danychDane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Konsekwencje niepodania danych osobowychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowejPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowaniePani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane